Prevenció auditiva

Hi ha estudis que consideren que el 50% dels músics poden tenir algun problema auditiu i, d’aquests, un 17% presenta pèrdues importants i poden fins i tot arribar a necessitar audiòfon. Les mateixes investigacions han posat de manifest que únicament 1 de cada 4 músics utilitza alguna mena de protecció auditiva.
Els músics es poden exposar més de 8 hores diàries a sons que superen els 80 decibels (dB) i, fins i tot, poden arribar als 110 dB, una franja molt propera al llindar del dolor situat als 140 dB.
Però la perillositat del so depèn del volum i també del temps d’exposició. Podem fer una equivalència de quant temps poden estar exposats a diferents nivells de so per no tenir risc de patir lesions auditives:

  • 80 dB durant 8 hores
  • 83 dB durant 4 hores
  • 86 dB durant 2 hores
  • 89 dB durant 1 hora
  • 92 dB durant 30 minuts

La professió de músic comporta el desenvolupament d’una vida laboral lligada a la pressió acústica, entre d’altres factors de risc. Ser conscient dels riscos i prevenir-los és fonamental per poder continuar exercint.

“La majoria de músics no perceben que la seva professió pugui comportar problemes de salut”