Objectius

L’OPAM treballa fonamentalment per detectar i prevenir els escenaris o les conductes de risc en quant a la salut auditiva dels músics. En aquest sentit, una branca fonamental de la seva tasca és la investigació. Elabora estudis de recerca propis sota el fonament de prevenir lesions auditives per als músics: oferir informació tècnica i conscienciar sobre la importància de desenvolupar programes de prevenció.
Una altra tasca important de l’observatori és la sensibilització: Prova de conscienciar al col•lectiu de la importància de prendre les mesures adequades com, per exemple, de la idoneïtat d’utilitzar determinats materials –com ara taps- per evitar pressions acústiques perjudicials.

I en el futur?

L’objectiu de l’observatori és poder continuar les mesures que s’estan duent a terme per obtenir una base de dades sobre el sector. També es treballarà per seguir amb la investigació dels protectors i millorar de la seva acceptació. I es continuarà amb la tasca de conscienciar els professors i estudiants de música, que ser músic pot ser una professió de risc.