Impulsors

L’OPAM és una iniciativa conjunta que neix de la idea d’intentar aglutinar els principals agents implicats per prevenir i evitar problemes auditius als músics. En aquest sentit, trobem quatre impulsors principals: la Mutua Intercomarcal, Prevint, l’ESMUC i GAES. Cadascun des del seu àmbit i tots amb un sol objectiu: la salut dels músics.

Mútua Intercomarcal

Mútua Intercomarcal és una mútua d’accidents de treball i malalties professionals que, com a entitat col•laboradora de la Seguretat Social, ofereix serveis als seus associats -empreses i autònoms- des de fa més de 75 anys. La seva missió és la de contribuir al desenvolupament de la societat vetllant per la salut dels treballadors i treballadores, l’actiu més valuós de les empreses i institucions.

Aquesta entitat s’ha caracteritzat sempre per la seva implicació en projectes de caràcter social, cultural i cívic, essent un dels més recents el Programa Equipara per a la integració laboral de persones amb discapacitat.

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre oficial d’iniciativa pública que imparteix a Catalunya el grau superior de música i que atorga una titulació equivalent a tots els efectes al títol de llicenciat universitari. La voluntat de l’Escola és reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com un fenomen que té una dimensió i una funció professional i social molt importants. Per això, la realitat que ens envolta, la demanda i les possibilitats laborals que s’ofereixen als músics són aspectes que cal tenir molt en compte en el desenvolupament d’un projecte que està al servei dels futurs professionals de la música i també del conjunt de la societat.

Prevint

PREVINT Societat de Prevenció de Mútua Intercomarcal ofereix a les empreses assessorament i sensibilització en matèria preventiva de màxima qualitat amb serveis individualitzats, ètics i professionals. Prevint, fruit de molts anys d’experiència de Mútua Intercomarcal en el camp de la seguretat i la salut laboral, integra un grup de professionals que treballen en una àmplia xarxa de centres propis amb l’objectiu d’oferir una proposta preventiva personalitzada a mida de cada necessitat.