Col·laboradors

El projecte de l’OPAM sorgeix de manera col•lectiva a partir dels seus quatre impulsors, però no seria el que és sense l’important gruix de col•laboradors amb els quals hem participat.