Qui som

Què és l’OPAM?

L’Observatori per la Prevenció Auditiva per als Músics (OPAM) neix el 2008 amb la finalitat de vetllar per la salut auditiva dels músics i prevenir-los de possibles lesions. És una iniciativa promoguda de manera conjunta per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Mútua Intercomarcal, Prevint Societat de Prevenció i GAES.

La creació de l’OPAM dóna resposta a l’entrada en vigor, el 15 de febrer del 2008, del Reial Decret sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició al soroll (Reial Decret 286 de 2006).

L’Observatori treballa en tres línies d’acció principals: la detecció, la sensibilització i la prevenció.

DETECTAR

Realitzar estudis basats en les mostres recollides a músics durant la seva activitat laboral per identificar riscos, patologies i males praxis.

SENSIBILITZAR

Treballar per conscienciar al col·lectiu de músics i a la societat en general sobre la importància de les pràctiques preventives.

PREVENIR

Oferir solucions en matèria de prevenció als músics que contribueixin en el desenvolupament de la seva activitat professional.