Publicacions

Des de l’OPAM elaborem diferents tipus d’investigacions i estudis amb l’objectiu que els seus resultats ajudin a sensibilitzar la població sobre les problemàtiques auditives, especialment en el col•lectiu dels músics. En aquest sentit, ja hem realitzat diferents treballs que es poden consultar a l’apartat Investigació.