Per què prevenir?

Salut

Hi ha estudis que consideren que el 50% dels músics poden tenir algun problema auditiu i, d’aquests, un 17% presenta pèrdues importants i poden fins i tot arribar a necessitar audiòfon. Les mateixes investigacions han posat de manifest que únicament 1 de cada 4 músics utilitza alguna mena de protecció auditiva.

Els músics es poden exposar més de 8 hores diàries a sons que superen els 80 decibels (dB) i, fins i tot, poden arribar als 110 dB, una franja molt propera al llindar del dolor situat als 140 dB.

Però la perillositat del so depèn del volum i també del temps d’exposició. Podem fer una equivalència de quant temps poden estar exposats a diferents nivells de so per no tenir risc de patir lesions auditives:

  • 80 dB durant 8 hores
  • 83 dB durant 4 hores
  • 86 dB durant 2 hores
  • 89 dB durant 1 hora
  • 92 dB durant 30 minuts

La professió de músic comporta el desenvolupament d’una vida laboral lligada a la pressió acústica, entre d’altres factors de risc. Ser conscient dels riscos i prevenir-los és fonamental per poder continuar exercint.

Fitxes d'equivalències

Generalment, la població no pensa que la música pot produir nivells de soroll comparables amb els de qualsevol altre soroll laboral. Però la realitat és que l’exposició dels músics, tan professionals com estudiants, en els llargs assajos i les actuacions els col•loca en una situació de risc de pèrdua d’audició permanent que, si per a qualsevol persona té unes conseqüències importants, encara més per aquelles que l’audició és la seva eina de treball principal.

A continuació, podeu veure un esquema d’equivalències entre alguns dels sorolls més habituals del món laboral i els diferents instruments:

esquema d'equivalències

EQUIVALÈNCIES DE SONS INDUSTRIALS I INSTRUMENTS MUSICALS

A més a més podeu consultar les fitxes de Resultats de l’avaluació de nivells sonors, segons el R.D. 286/2006 que s’han realitzat de les següents especialitats instrumentals:

Autor: Marco Antonio Pérez (en el context de l’assignatura de Laboratori de So de l’ESMUC que dirigeix Enric Giné)