Jornades i cursos

Les jornades i cursos són una part important de la tasca desenvolupada des de l’OPAM, ja que permeten el contacte directe amb els afectats i, per tant, acomplir amb l’objectiu de la sensibilització.