Concert Segur

El Concert Segur és el resultat d’un innovador projecte d’investigació sobre les orquestres, la tasca que executen els músics i la seva seguretat i els riscos auditius en un concert. Sembla una evidència que hi ha pressió acústica per a les persones que es dediquen a aquesta professió, malgrat que no ha estat un àmbit gaire estudiat i la majoria dels músics no n’acaben de ser conscients. L’Opam prova de trobar la manera o les condicions que ajudin a minimitzar aquesta pressió.

L’objectiu del Concert Segur és sensibilitzar i educar en la prevenció, i el resultat del projecte es tradueix en una pionera distribució de l’orquestra en un concert, de manera que aquest sigui molt més segur per a la salut auditiva dels músics.

El concert es va realitzar el passat divendres 20 de juny al teatre Kursaal de Manresa i els protagonistes van ser els integrants de la Camerata simfònica Esmuc Quartet Casals. Va estar coordinat per Xavier Puig, director d’orquestra i professor, i es van interpretar la Simfonia núm. 94 en sol major (la sorpresa) de Haydn i la Simfonia núm. 40 en sol menor de Mozart.

Aquí podeu llegir la crònica del concert

Resum Conclusions Estudi per a Premsa