Assegurar la mateixa protecció acústica als músics que a la resta de treballadors

Assegurar la mateixa protecció acústica als músics que a la resta de treballadors

Els entorns laborals dels professionals de la música i de les arts escèniques es veuen afectats pels alts nivells de pressió acústica (dB), pel que han de protegir-se. Aquesta va ser unes de les conclusions de la ponència “Concert segur: 1 Exemple de prevenció auditiva per músics”, realitzada el 25 d’octubre durant el II Simposium de Prevención de Riesgos Laborales, organizat per el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.

Aquesta sessió va ser impartida de manera conjunta per Lluís Sarró de Mútua Intercomarcal, David Montero, de Prevint, i Enric Guaus, de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en representació de l’Observatori per a la Prevenció Auditiva per als Músics (OPAM).

Totes aquestes conclusions són fruit de l’experiència del “I Concert Segur per a la salut auditiva dels músics” realitzat a Manresa (Barcelona), iniciativa organitzada per Mútua Intercomarcal, Prevint i l’ESMUC. Altres aspectes que es van comentar van ser que La música té una finalitat positiva, però també pot ser interpretada com un soroll, i que en molts entorns laborals és normal protegir-se contra el soroll excessiu, com a element de seguretat.

Arran de fets com la necessitat que els músics hagin de protegir-se davant aquests nivells ja esmentats, es va destacar la importància del compromís d’assegurar que els músics tinguin els mateixos nivells de protecció que la resta de treballadors afectats per un nivell alt i continu de dB .

L’OPAM té per objectiu vetllar per la salut auditiva dels músics i prevenir-los de possibles lesions, sent una iniciativa promoguda de manera conjunta per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Mútua Intercomarcal , Prevint Societat de Prevenció i GAES. La detecció, la sensibilització i la prevenció són les tres línies d’acció principals en què treballa l’OPAM.

Simposium Madrid