L’OPAM estrena nou portal web per estendre la prevenció i la sensibilització

L’Observatori per la Prevenció Auditiva per als Músics (OPAM) estrena nou portal web. Amb l’objectiu de poder explicar en detall tot allò que es realitza des de l’observatori i estendre la cultura de la prevenció auditiva, posem en marxa aquesta nova pàgina.
Treballem per detectar i prevenir els escenaris o les conductes de risc en quant a la salut auditiva dels músics. En aquest sentit, una branca fonamental de la seva tasca és la investigació i la sensibilització. Per això, elaborem estudis de recerca propis sota el fonament de prevenir lesions auditives per als músics: oferir informació tècnica i conscienciar sobre la importància de desenvolupar programes de prevenció. I també organitzem jornades i actitats destinades a la sensibilització.
Des d’aquest nou portal, doncs, els usuaris podran conèixer totes les jornades i cursos que realitzarem, tenir accés i descarregar-se els estudis realitzats i conèixer tot el que apareix als mitjans sobre l’OPAM.