Actualitat OPAM

                                      L’OPAM (Observatori de Prevenció auditiva per als Musics) va reunir el passat dilluns 28 de juny de 2018 a 50 participants a l’ESMUC (Escola Superior de la Música de Catalunya) per celebrar la V edició de la ...
El pròxim 28 de maig de 2018 L’OPAM (Observatori de Prevenció auditiva per als Musics) celebra la V Jornada de la Salut dels Músics i les Arts escèniques a Barcelona, concretament a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Edifici l’Auditori,Sala d’Orquestra C/Padilla 155, 08016 Barcelona) de 8:45h a 14:30 hores, ...