Actualitat OPAM

El proper 9 d'octubre tindrà lloc a Madrid una conferència organitzada per la Fundación SGAE sobre la sensibilització dels riscos auditius als quals està exposat el músic, en la qual es mostraran els resultats del concert assegurança organitzat pel Obervatori per a la prevenció auditiva per als Músics (OPAM). La conferència, ...
Sota el títol "Malalts de Música", el 17 de maig va tenir lloc a Girona una jornada dedicada a la prevenció auditiva dels músics, organitzada per l'Espai Marfà de l'Ajuntament de Girona. La jornada va ser impartida per representants de les entitats que van impulsar l'Observatori per a la Prevenció Auditiva ...