Actualitat OPAM

El Programa "Longitud de Onda" de Radio Nacional de España del 6 de novembre va estar dedicat a la salut auditiva dels músics. Un dels experts que van participar en el programa va ser Enric Guaus, cap del Departament de Sonologia de l'ESMUC, entitat impulsora amb la Mútua Intercomarcal de ...
El proper 9 d'octubre tindrà lloc a Madrid una conferència organitzada per la Fundación SGAE sobre la sensibilització dels riscos auditius als quals està exposat el músic, en la qual es mostraran els resultats del concert assegurança organitzat pel Obervatori per a la prevenció auditiva per als Músics (OPAM). La conferència, ...